Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 246 (Opstellen van het nader rapport)

Draaiboek voor de regelgeving

Het gestelde in nr. 43 met betrekking tot het nader rapport is van overeenkomstige toepassing. Zie ook nr. 116. Als een verdrag (mede) voor Aruba, Curaçao of Sint Maarten zal gelden of deze landen anderszins raakt, dient het krachtens artikel 2, tweede lid, van de Rijkswet, gelijktijdig met de overlegging aan de Staten-Generaal, ook overgelegd te worden aan de Staten van Aruba, van Curaçao respectievelijk van Sint Maarten. Dit wordt dan in het nader rapport vermeld). Voor het geval dat het verdrag in dit stadium nog gewijzigd zou moeten worden wordt verwezen naar nr. 247.

Laatst gewijzigd op: 12-9-2018