Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 245 (Uitbrengen van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk))

Draaiboek voor de regelgeving

Ten aanzien van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) is nr. 40 van overeenkomstige toepassing.

Laatst gewijzigd op: 27-2-2019