Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 208 (Aanwijzingen voor de regelgeving, harmonisatie van wetgeving)

Draaiboek voor de regelgeving

Bij het opstellen van een ministeriële regeling dient rekening te worden gehouden met de Aanwijzingen voor de regelgeving. Zie verder het in nr. 5 en 13 gestelde omtrent harmonisatie van wetgeving.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018