Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 206b (Toezending van vastgestelde en gepubliceerde kleine koninklijke rijksbesluiten)

Draaiboek voor de regelgeving

Hetgeen is uiteengezet in nr. 126 (procedure omtrent toezending van vastgestelde en gepubliceerde rijkswetten in de Caribische landen van het Koninkrijk) geldt ook voor kleine koninklijke rijksbesluiten.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018