Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 200 (Aanhangigmaking bij de ministerraad)

Draaiboek voor de regelgeving

Voor de gevallen waarin een behandeling door de ministerraad van het ontwerp van een klein kb plaatsvindt, is hetgeen in nr. 23 tot en met 32 is opgemerkt over aanhangigmaking bij en de behandeling door de ministerraad (en onderraden) van voorstellen van wet mutatis mutandis van toepassing.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018