Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 155 (Plenaire behandeling door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer)

Draaiboek voor de regelgeving

Het is van belang om ook voor deze fase van de parlementaire behandeling de bijzonderheden bij rijkswetten na te slaan, die zijn vermeld in nr. 121 e.v.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018