Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 137 (Uitbrengen van het advies door de Afdeling advisering van de Raad van State)

Draaiboek voor de regelgeving

De Afdeling advisering van de Raad van State brengt haar advies over een initiatiefvoorstel uit aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. De eerstverantwoordelijke bewindspersoon voor het betrokken beleidsterrein krijgt geen afschrift. De adviezen die de Afdeling uitbrengt, zijn van dezelfde aard als de adviezen over regeringsvoorstellen, behalve dat een voor regeringsvoorstellen gebruikelijke slotformulering waarin een eindoordeel van de Afdeling is opgenomen (het zgn. dictum) ontbreekt.

Laatst gewijzigd op: 29-8-2018