Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 119 (Nota van wijziging)

Draaiboek voor de regelgeving

Opnieuw overleg met de Gevolmachtigde Ministers (en eventueel in de rijksministerraad) is nodig indien een voorgenomen wijziging van het voorstel van rijkswet buiten de in de rijksministerraad bereikte overeenstemming valt. Bij een wijziging van puur technische aard zal dit niet het geval zijn.

Laatst gewijzigd op: 29-8-2018