Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 17a (Openbaarmaking verslag internetconsultatie)

Draaiboek voor de regelgeving

Op de website internetconsultatie wordt, na de besluitvorming over het voorstel in de ministerraad, of bij een ministeriële regeling de minister, een verslag geplaatst waarin op hoofdlijnen de resultaten van de internetconsultatie zijn aangegeven, alsmede de naar aanleiding van die resultaten aangebrachte belangrijkste veranderingen in het voorstel of de toelichting. In de memorie van toelichting wordt (zoals in het verslag voor de website) op hoofdlijnen vermeld welke reacties de internetconsultatie heeft opgeleverd en welke gevolgen die reacties hebben gehad voor het voorstel. In sommige gevallen kan het wel raadzaam zijn om in de memorie van toelichting wat uitgebreider dan in het verslag op hoofdlijnen op bepaalde reacties in te gaan, maar dat is ter beoordeling aan het departement zelf (Kamerstukken I 2010/11, 32500-VI, K en Kamerstukken II 2010/11, 29515, nr. 330).

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018