Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 24 (Behandeling door onderraden)

Draaiboek voor de regelgeving

Naast de Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden zijn voor de behandeling van wetsvoorstellen door de onderraden van belang de regels inzake de procedure en de werkwijze van onderraden, welke in bijlage V bij de genoemde aanwijzingen zijn opgenomen.

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018