Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 101a (Datum van inwerkingtreding)

Draaiboek voor de regelgeving

Een veelgehoorde klacht van bedrijven en instellingen is de frequente wijziging van wet- en regelgeving gedurende het jaar, met als gevolg dat hiervoor continue aandacht noodzakelijk is. Deze frequente wijzigingen leiden ook tot extra nalevingkosten voor bijvoorbeeld aanpassing van de administratie en ICT voorzieningen van een bedrijf.

Het kabinet heeft daarom besloten met ingang van 1 januari 2010 Vaste VeranderMomenten (VVM) in te voeren voor alle wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen.

De afspraak die het kabinet heeft gemaakt is dat er minimaal twee maanden tussen publicatie en inwerking zit en dat nieuwe en gewijzigde wetten in werking treden op twee vaste verandermomenten (VVM), te weten:

  • 1 januari
  • 1 juli

Hierop kan op de onderstaande gronden uitzondering gemaakt worden:

  1. (Hoge c.q. buitensporige) private of publieke kosten van vertragingen of vervroeging bij invoering;
  2. Incidenten en crises (noodwet- en regelgeving);
  3. Reparatiewetgeving;
  4. Europese of andere internationale regelgeving; Lees meer in het Factsheet VVM.

Zie hoofdstuk 6 voor informatie over inwerkingtredingskb's.

Laatst gewijzigd op: 28-8-2018