Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzingen voor de regelgeving

Bericht van de redactie

De Aanwijzingen voor de regelgeving zullen worden aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Wet raadgevend referendum per 1 juli 2015.

In de bijlage bij de Aanwijzingen voor de regelgeving treft u de teksten aan van de relevante Aanwijzingen zoals deze zullen komen te luiden na de wijziging daarvan. Hierover is overeenstemming in het IOWJZ bereikt. De wijzigingen van de Aanwijzingen voor de regelgeving zullen bij gelegenheid van de 10e wijziging formeel doorgevoerd worden, hetgeen naar verwachting eind 2015 zal gebeuren. Vooruitlopend daarop kan daarop wel al geanticipeerd worden door de gewijzigde Aanwijzingen aan te houden.

Het gaat om navolgende aanwijzingen: 172, 174, 174a, 178, 180, 180a, 186a, 257, 312, 314, 326a en 331.

Over de Digitale Ar

Deze Digitale Ar is bijgewerkt tot en met de 9e wijziging.

De Digitale Ar wordt verrijkt met toelichtingen, voorbeelden en opmerkingen. Deze toevoegingen zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd met een wetgevingsjuristen of overheidsjuristen account. De werkgroep Aanwijzingen ontvangt graag uw suggesties voor aanvullende informatie (aanwijzingen@kcwj.nl).

De Aanwijzingen voor de regelgeving zonder redactionele opmerkingen zijn ook te raadplegen op wetten.nl.