Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Webrichtlijnen KCWJ site

Over de Webrichtlijnen

De webrichtlijnen zijn een handig instrument om te waarborgen dat een website voor iedereen werkt en op moderne wijze is gebouwd. Op de Webrichtlijnen website treft u de richtlijnen met een toelichting aan. Op 28 juni 2013 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het Toepassingskader webrichtlijnen.

Webrichtlijnen keuring van de KCWJ site

Het openbare deel van de KCWJ site is op 10 oktober 2014 gekeurd en voldoet aan 50 criteria drempelvrij niveau 3: Webrichtlijnen 2, level AA.

Pdf's

Op het onderdeel Pdf's kan het voorkomen dat de KCWJ site niet voor 100% aan de Webrichtlijnen voldoet.

 • Specificatie
  Pdf-documenten op www.kcwj.nl.
 • Oorzaak
  De Webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. Veel pdf's zijn afkomstig van Rijksoverheid.nl. Rijksoverheid.nl zondert het onderdeel Pdf's uit van de Webrichtlijnen. Daardoor kan het KCWJ niet garanderen dat alle pdf’s op de site aan de Webrichtlijnen voldoen.
 • Gevolg
  Het KCWJ meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.
 • Alternatieven
  Als oplossing voor het probleem hanteert het KCWJ een set met minimale eisen voor pdf’s op de website. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Maar het KCWJ accepteert voorlopig ook pdf’s die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn, de pdf bevat geen gescande documenten, de pdf bevat geen persoonlijke gegevens en het juiste departement staat in de metadata.
 • Maatregelen
  Het KCWJ stelt strenge eisen aan nieuwe pdf’s. De pdf’s moeten minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven'.
 • Planning
  De strenge minimale eisen aan nieuwe pdf’s zijn reeds geldig.