Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Toegang site openbaar

Toegangspas

Inhoudsopgave

Wat betekent toegang tot het openbare deel van de site?

Het KCWJ streeft ernaar zoveel mogelijk informatie over wetgeving en juridische zaken beschikbaar te stellen voor burgers en bedrijven. Deze informatie is op het openbare deel van de KCWJ site - zonder inloggen - te raadplegen.

Terug naar boven

Voordelen van openbare toegang tot de site

  • U kunt gebruik maken van het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK). Het IAK brengt alle interdepartementale kwaliteitsaspecten, die bij het maken van beleid en regelgeving een rol kunnen spelen in 7 hoofdvragen bij elkaar.
  • U heeft toegang tot de Aanwijzingen voor de regelgeving. De Aanwijzingen voor de regelgeving vormen het kader dat wetgevingsjuristen van de centrale overheid in acht horen te nemen bij het opstellen van regelgeving.
  • U kunt het Draaiboek voor de regelgeving lezen. In het Draaiboek worden de procedures, voorschriften en modellen vermeld die bij het opstellen van regelgeving voor de gehele rijksdienst gelden.
  • U kunt de Handleiding Wetgeving en Europa raadplegen, die is geschreven voor wetgevingsjuristen en beleidsmedewerkers die te maken krijgen met EU-regelgeving.
  • U heeft toegang tot de Schrijfwijzer memorie van toelichting. Deze rijksbrede handreiking is bedoeld voor het algemeen deel van de toelichting op een wetsvoorstel, maar kan ook als inspiratiebron of checklist dienen voor de toelichting bij een algemene maatregel van bestuur of een ministeriĆ«le regeling.
  • U kunt de informatie over het onderwerp Wetgevingsbeleid raadplegen.

Terug naar boven

Besloten gedeelte van de site

Het besloten gedeelte van de KCWJ site betreft informatie die binnen de Rijksoverheid gedeeld kan worden, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens van ambtenaren of betaalde informatie. Deze informatie is alleen toegankelijk voor Rijksoverheidsmedewerkers met een KCWJ account.

Terug naar boven

Inloggen of aanmelden voor meer toegang

Als u beschikt over een KCWJ account, dan adviseren wij u met uw persoonlijk account in te loggen (rechtsboven), zodat u alle voor u beschikbare informatie kunt raadplegen.

Heeft u nog geen KCWJ account en werkt u bij de Rijksoverheid, dan kunt u zich aanmelden voor een KCWJ account (rechtsboven).

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 13-10-2021