Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Rijkshuisstijl KCWJ site

De ministerraad besloot op 4 juli 2007 dat alle organisaties die rechtstreeks onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen, de rijkshuisstijl moeten voeren. Dit zijn ministeries, inspecties, (uitvoerings)organisaties, agentschappen en interdepartementale afzenders.

Doel rijkshuisstijl

De invoering van één logo en huisstijl was de randvoorwaarde voor een herkenbare en toegankelijke Rijksoverheid. Want ontkokering in beleid, uitvoering en dienstverlening kan niet zonder eenheid in communicatie. Door de invoering van één logo en huisstijl is de Rijksoverheid direct als afzender herkenbaar. Naast meer herkenbaarheid levert de rijkshuisstijl aantoonbare efficiencyvoordelen op. Daarmee past invoering bij de doelstellingen van het programma 'Vernieuwing Rijksdienst' van het kabinet: kwaliteitsverbetering en efficiencywinst.

Rijkshuisstijl van de KCWJ site

Bij de herbouw van de KCWJ site in 2013-2014 is de site door de directie Voorlichting van het ministerie van Veiligheid en Justitie getoetst op correct gebruik van de rijkshuisstijl.