Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Over het KCWJ

Informatie
Het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken (KCWJ) is het expertisecentrum op het gebied van wet en recht bij de Rijksoverheid.

Het KCWJ ondersteunt juristen bij de Rijksoverheid bij het maken van wetgeving, Wob-verzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures en meer. Vragen van burgers over individuele zaken worden niet in behandeling genomen, omdat onze expertise daar niet ligt. Voor dergelijke vragen kunt u contact opnemen met Het Juridisch Loket.

Het KCWJ is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, als onderdeel van de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW) van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ).