Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

3.4.2.a IDB/i-Timer

Handleiding Wetgeving en Europa

In 2007 is het voortgangsbewakingssysteem voor implementatietrajecten ‘i-Timer’ ontwikkeld. Inmiddels is dit systeem opgegaan in de Implementatiedatabase (IDB), een beveiligd gesloten systeem bereikbaar via Rijksweb. Met de IDB wordt onder meer de voortgang van implementatietrajecten bijgehouden. De IDB berekent na invoering van de relevante gegevens automatisch welke nationale termijnen voor tijdige implementatie van EU- regelgeving uiterlijk in acht moeten worden genomen. Voor elke nationale procedurestap (indiening van de implementatieregelgeving bij de ministerraad, indiening bij de Tweede Kamer etc.) staat een vaste termijn en het systeem geeft aan wanneer uiterste termijnen overschreden worden, doordat deze termijnen gedurende het implementatietraject worden afgezet tegen de daadwerkelijke voortgang van de implementatie. De voor de implementatie verantwoordelijke ministeries voeren zelf de relevante gegevens in in de IDB. Afhankelijk van de departementale organisatie zijn per departement één of enkele ambtenaren gemachtigd de gegevens in te voeren. De IDB is evenwel raadpleegbaar voor alle Rijksambtenaren en te bereiken via Rijksweb (alleen vanaf de werkplek).

Het beheer van het systeem wordt verzorgd door Directie Integratie Europa (DIE) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (DIE-itimer@minbuza.nl.)

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018