Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

3.1.2.d De Europese Raad

Handleiding Wetgeving en Europa

De Europese Raad  bestaande uit staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten. De Europese Raad (zie artikel 15 VEU en artikel 235 en volgende VWEU):
geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Unie en;
bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten.
De Europese Raad oefent echter geen wetgevingstaak uit.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018