Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

2.1.3.b Verwijzing naar Verdragen, instellingen, EU-regelgeving, Publicatieblad

Handleiding Wetgeving en Europa

In de Aanwijzingen (3.39, 3.40, 3.41, 3.42 en 3.46) is een uniforme methode opgenomen om te verwijzen naar de Verdragen, EU-instellingen, bindende EU-rechtshandelingen en het Publicatieblad EU in wetgeving.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018