Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 8.5 Nederlandse tekst verdrag

Aanwijzingen voor de regelgeving

De opstelling van de authentieke Nederlandse tekst van een verdrag of van de Nederlandse vertaling geschiedt door of onder verantwoordelijkheid van de Afdeling Verdragen van de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.