Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 7.1 Afstemming met andere ministeries

Aanwijzingen voor de regelgeving

Bij de voorbereiding van een regeling worden de onderdelen van andere ministeries betrokken die bemoeienis hebben met het te regelen onderwerp of een onderdeel daarvan of met onderwerpen die door de regeling worden geraakt.