Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 5.22 Delegatie aan ondergeschikten

Aanwijzingen voor de regelgeving

In een wet wordt geen delegatie van bestuursbevoegdheden aan ondergeschikten mogelijk gemaakt.

Toelichting

Deze aanwijzing ziet alleen op delegatie van bestuursbevoegdheden via een wet in formele zin. Voor wetgeving in materiële zin geldt artikel 10:14 Awb.