Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 5.14 Bevoegdheid minister

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

Aan een minister wordt niet de bevoegdheid toegekend bijzondere aanwijzingen te geven.

Toelichting

Indien de minister bevoegd is bijzondere aanwijzingen ofwel aanwijzingen voor een concreet geval te geven, kan niet meer van "zelfstandigheid" gesproken worden en resteert er materieel niets anders dan een aan de minister ondergeschikt orgaan met een bij de wet geattribueerde bevoegdheid.