Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 5.7 Adviesverplichtingen

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

In een regeling wordt niet voorzien in de verplichting advies te vragen over algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van het Rijk.