Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 3.63 Indeling van uitvoeringsregelingen

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

In een uitvoeringsregeling worden zo mogelijk de indeling en volgorde van de onderdelen, de opschriften van die onderdelen, de wijze van nummering van de artikelen en de volgorde van de artikelen van de hogere regeling in acht genomen.

Toelichting

Zie ook de aanwijzingen 2.34 en 3.4.