Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 3.58 Verdeling artikel in leden

Aanwijzingen voor de regelgeving

  1. Artikelen kunnen worden verdeeld in leden die worden aangeduid met Arabische cijfers.
  2. Een lid wordt niet verdeeld in alinea's.
  3. Indien de inhoud van een artikel zou leiden tot een groot aantal leden, wordt het artikel zo mogelijk gesplitst in meer artikelen.