Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 3.57 Opschriften van hoofdstukken e.d.

Aanwijzingen voor de regelgeving

  1. De in aanwijzing 3.56 bedoelde onderdelen van een regeling worden voorzien van een opschrift, waarin de inhoud van het onderdeel beknopt wordt aangeduid.
  2. Artikelen kunnen van een opschrift worden voorzien.

Toelichting

Opschriften worden niet gebruikt om de inhoud van de daaropvolgende tekst te preciseren.