Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 3.55 Slotartikelen

Aanwijzingen voor de regelgeving

De hierna genoemde bepalingen van een regeling worden in voorkomende gevallen in afzonderlijke artikelen en in de aangegeven volgorde aan het slot van een regeling opgenomen:

  1. bepaling inzake evaluatie;
  2. bepaling inzake overgangsrecht;
  3. bepaling over intrekking van een regeling;
  4. bepaling inzake publicatie van de integrale tekst van een regeling;
  5. bepaling inzake inwerkingtreding;
  6. bepaling tot vaststelling van een citeertitel.

Toelichting

Onderdeel b. Zie ook aanwijzing 5.60.

Onderdeel d. Zie aanwijzing 6.22, tweede lid.