Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 3.53 Opbouw regeling

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

Een regeling is opgebouwd uit de volgende elementen:

  1. opschrift;
  2. aanhef;
  3. lichaam;
  4. slotformulier;
  5. ondertekening;
  6. eventuele bijlagen.

Toelichting

Tot de aanhef van een wet behoort mede de considerans. Zie aanwijzing 4.5.

Een inhoudsopgave is geen onderdeel van een regeling. Wel kan zij bij de bekendmaking van de regeling in het Staatsblad of de Staatscourant worden opgenomen. Zie aanwijzing 4.30.