Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 3.5 Aansluiten bij terminologie internationale regelingen

Aanwijzingen voor de regelgeving

  1. Voor de terminologie in nationale regelingen wordt in beginsel aangesloten bij die van verwante bindende EU-rechtshandelingen en internationale regelingen.
  2. Van het eerste lid kan worden afgeweken indien:
    1. de terminologie van de bindende EU-rechtshandelingen en internationale regelingen niet voldoende is gepreciseerd;
    2. daardoor beter wordt aangesloten bij elders in nationale regelingen gehanteerde terminologie; of
    3. dit beter Nederlands oplevert.

Toelichting

Deze aanwijzing is met name van belang voor implementatieregelingen. Aansluiting bij de terminologie van verwante EU- en internationale regelgeving kan worden bewerkstelligd door bepalingen daaruit in dezelfde bewoordingen over te nemen, door daarnaar te verwijzen of door een combinatie van deze mogelijkheden.