Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 3.22 Aanduiding meeteenheden

Aanwijzingen voor de regelgeving

Voor meeteenheden worden de wettelijk vastgestelde aanduidingen gebruikt.

Toelichting

Zie voor deze aanduidingen het Meeteenhedenbesluit 2006. Hierin wordt uitvoering gegeven aan de desbetreffende EU-richtlijnen.