Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 2.44 Beleidsregel krachtens mandaat

Aanwijzingen voor de regelgeving

Bij de vaststelling van een beleidsregel krachtens mandaat geschiedt deze vaststelling ten minste op het niveau van directeur-generaal of een daarmee vergelijkbare functionaris.